Köpvillkor

1. Beställningar via Internet: 
Vid beställningar via Internet gäller köp först efter det att en skriftlig bekräftelse erhållits via e-post. Vid eventuella oklarheter förbehåller Hjälpcentralen sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. De priser som visas på www.Hjalpcentralen.se gäller endast vid beställning via Internet.

2. Priser: 
Samtliga priser är angivna i svenska kronor, inklusive moms och exklusive frakt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. Vi förbehåller också rätten att makulera en order vid uppenbart fel i prissättning för varan pga. felskrivning.

3. Leverans och frakt: 
Leverans sker vanligtvis inom 2-5 dagar. Du har även möjlighet att hämta varan själv vid vårt lager. Skulle leveranstid uppstå på beställda varor, meddelas kunden detta via e-post eller telefon. Självkostnadspris för frakt tillkommer för alla beställda varor om inte annat avtalats.

4. Betalning:
 Betalning sker mot faktura som utfärdas i samband med leverans. Betalningsvillkor är 14 dagar netto. Påminnelseavgift om 50 kr utgår, samt dröjsmålsränta om 12 %.

5. Ej avhämtade paket: 
Om Du inte hämtar ut de beställda varorna måste vi debitera Dig för våra kostnader för frakt, returfrakt, expeditionsavgift, hanteringskostnad samt med minst 300 kr.

6. Ångerrätt:
 Kunden har rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från mottagandet av varan. För att begära ångerrätt meddelar du detta via e-post till info@hjalpcentralen.se. Återsändande av vara sker på kunds bekostnad. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer, och ångerrätten gäller endast oanvända produkter i obrutna förpackningar.

7. Garanti och reklamationer: 
Hjälpcentralen erbjuder ett (1) års garanti. Garantin omfattar ej sådana produkter eller delar som av sin natur kan anses ha en begränsad hållbarhetstid. För batterier, drivremmar, hjul och dylikt lämnas ingen garanti. Garantin omfattar endast delar, ej utförda tjänster.
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det åligger på köparen att vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

8. Transportskada: 
Gods som skadats i transporten anmäls omgående till vår e-postadress info@hjalpcentralen.se. Vid ev. skada måste kunden spara godsets adresslapp för att kunna ge oss aktuellt kollinummer. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna ersätta kunden trasigt gods.


9. Tvist:
 Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer vid tvist där köparen är privatperson. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

10. Force Majeure:
 I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Hjälpcentralen, som gör att Hjälpcentralen ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Hjälpcentralen befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.